Vi er
Frivilligcenter Greve
Vi vil
I Frivilligcenter Greve har vi i forbindelse med klimahandledagen arbejdet på at få klimatilpasning og handling skrevet ind i vores nyligt godkendte strategi og handleplan, der nu på GF er godkendt. Vi uddeler i samarbejde med Greve kommune til frivillig fredag i september den første “grønne pris” til et grønt fælleskab/forening, der har udmærket sig. Samtidig er vi ved at samarbejde med andre Frivilligcentre om at de går samme retning.
Vil vil udføre vores løfte inden
12/20/2023