Vi er
Nørre Snede Grønne Nabofællesskaber
Vi vil
Øve os i at bruge bilen mindre.
Vil vil udføre vores løfte inden
09/30/2023